ملزومات کارت بهداشت

هر کشوری معمولاً دارای سیستمی برای ارائه خدمات بهداشت و درمان به شهروندان خود است. یکی از این سیستم‌ها، صدور و استفاده از کارت بهداشت است که به افراد امکان می‌دهد به راحتی از خدمات درمانی استفاده کنند. کارت بهداشت اطلاعات شخصی و پزشکی فرد را شامل می‌شود، از جمله نام و نام خانوادگی، شماره تماس، تاریخ تولد و سوابق بیماری. با ارائه این کارت، فرد می‌تواند به صورت اینترنتی یا حضوری نوبت دهی کند، داروهای تجویز شده را دریافت کند و از خدمات پزشکی ارزانتر بهره‌برداری کند. همچنین، این کارت بهداشت می‌تواند به عنوان شناسنامه در برخی موارد به کار گرفته شود.