ملزومات و تجهیزات بانکی

ملزومات و تجهیزات بانکی شامل تمامی ابزارها و تجهیزاتی است که برای انجام عملیات مالی و بانکی در یک بانک لازم است. این تجهیزات می‌تواند شامل ترمینال‌های بانکی، صندوق‌های اماناتی، دستگاه‌های پردازش کارت، سیستم‌های مدیریت مالی، سیستم‌های امنیتی و دوربین‌های مداربسته و سایر تجهیزات الکترونیکی و فناوری اطلاعات موردنیاز در بانک‌ها باشد. هدف از استفاده از این تجهیزات، تسهیل و افزایش سرعت و کارایی در انجام عملیات مالی، افزایش امنیت و کاهش خطای انسانی است. این تجهیزات بر اساس نیازها و استانداردهای بانکی طراحی و تولید می‌شوند و در طول زمان با پیشرفت فناوری، بهبود یافته و به روزرسانی می‌شوند.