ریبون و کارتریج

ریبون و کارتریج دو عنصر اصلی در دستگاه های چاپ هستند. ریبون یک نوار صاف و باریک است که حاوی جوهر یا رنگ است و در دستگاه های چاپ استفاده میشود. کارتریج نیز یک قطعه الکترونیکی است که حاوی جوهر یا رنگ است و در دستگاه های چاپ به کار می رود. هر دو این عناصر برای چاپ مستندات و تصاویر با کیفیت بالا بسیار اهمیت دارند. در حالی که ریبون به طور معمول در دستگاه های چاپ سنتی استفاده می شود، کارتریج بیشتر در دستگاه های چاپ جوهر انک-jet استفاده می شود. هر دو این عناصر باید با دقت و مرتب تعویض شوند تا بهترین کیفیت چاپ را ارائه دهند.